Over onze dochter

10 augustus 2010 2 reacties

“Indien het hier in ‘t vaderland zoo gelegen is, dat men de waarheid niét mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld, nochtans zal ik die spreken zoo lang als mijn oogen openstaan” Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1672)


Cassatieberoep van moordenaar Hee Chan Schefer verworpen (afgewezen)

Door Henk Polie:

Het Hof van Cassatie heeft op maandag 1 juni 2010 het beroep van Hee Chan Schefer afgewezen dat hij had ingediend tegen zijn veroordeling voor de moord op onze dochter Corrie Polie.
Het Tongerse hof van assisen had Hee Chan Schefer op 5 februari 2010 veroordeeld voor moord met voorbedachte rade tot levenslange gevangenis straf.
Hij zelf tekende het cassatieberoep aan tegen zijn veroordeling, daar zijn advocaat Mr. Bart Partoens geen reden had om dat wel te doen. Maar dat is dus nu afgewezen en is nu dus definitief Levenslang.
Onze dochter krijgen wij hier niet mee terug dat verdriet en leed zal tot onze dood toe blijven.
Maar wat ik er wel met bereikt heb dat onze dochter Wilma en haar echtgenote en hun eigen 3 kinderen en de 3 kinderen van onze vermoorde dochter Corrie niet meer met de angst verder hoeven te leven dat die moordenaar ooit nog eens vrijkomt. Daar zij dat de afgelopen tweeënhalf jaar wel hadden.

En voor mij zelf is het een extra last die van mijn schouders nu is afgevallen daar vanaf 29 januari 2010 tot 5 februari 2010 een ware hel was om die moordenaar daar dagelijks in de rechtbank te moeten aanhoren en te zien. En als u dan ook nog eens weet dat hij in eerste instantie terecht stond voor: Opzettelijk met het oogmerk om te doden, waar 20 tot 30 jaar gevangenis straf voor staat, en ik samen met mijn 2 advocaten het voor elkander kregen nadat ik als laatste van de 45 getuigen op woensdag 3 februari mijn pleidooi had gehouden, en de dag daarop hij toen pas aangeklaagd werd voor moord met voorbedachte rade en wij die zelfde donderdag avond om 8 uur de uitspraak kregen dat ook de 12 burgerlijke jury leden en de 3 Rechters het daar eensgezind mee eens waren zodat de straf de daar op volgende vrijdag 5 februari 2010 uitgesproken werd tot levenslange gevangenis straf.

Maar toen wisten wij nog niet dat hij ook nog bij het Hof van Cassatie beroep kon aantekenen tegen dit arrest daar kreeg hij 15 werkdagen de tijd voor om dat te doen, en dat werd voor ons weer een nieuwe hel van afwachten in onzekerheid pas na die 3 weken kregen wij te horen dat zijn advocaat dat niet deed maar hij dat zelf wel gedaan heeft, maar er geen motivatie aan toegevoegd had waar door hij tot 4 mei de mogelijkheid had om dat alsnog te doen. Dat heb ik zelf vernomen daar ik naar het Hof van Cassatie op 12 april heb gebeld en de griffier mij dat mededeelde zodat het tot 1 juni 2010 een ondragelijke spanning werd of dat het wel verworpen zou worden. God zij dank is dat dus ook geschied. Anders hadden wij die hel weer opnieuw moeten doorstaan.

08-02-2010: Onderstaande e-mail van onze advocaat met zijn echtgenote als assistent.

Geachte heer Polie.

Totaal uitgeput is mijn echtgenote en ik afgelopen zaterdag terug gekomen. Dat gevoel staat natuurlijk in schril contrast met hoe jij en je vrouw zich gevoeld moeten hebben de afgelopen week. Met diep respect heb ik je de afgelopen week gade geslagen. Petje af voor de wijze waarop jij als getuige hebt opgetreden. Ook de Voorzitter mr. Jordens (incl. de beide rechters) waren diep onder de indruk. Mr. Jordens heeft dat op de zitting vrijdag nog in het openbaar uitgesproken.

Vriendelijke groet,

mr. T.K.A.B. Eskes

Noot: Het Hof van Cassatie kijkt niet naar de feiten van het onderzoek. Het oordeelt of er procedurefouten gebeurd zijn.
Dat zegt de Limburgse Lore Gyselaers van het Instituut voor Strafrecht K.U.Leuven). “Elke partij heeft 15 dagen om Cassatieberoep aan te tekenen. Als in Cassatie beslist wordt dat er procedurefouten gemaakt zijn, moet de zaak opnieuw voorkomen. Opnieuw voor assisen, maar op een andere locatie.”

Noot: Wat  deze Lore Gyselaers niet verteld dat het 15 werkdagen zijn, en hij vermeld hier ook niet dat zelfs als er een punt of een komma ontbreekt, moet de zaak opnieuw voorkomen. dit is namelijk ook al een keer voorgekomen zo dat het hele proces over gedaan moest worden.

http://www.tvl.be/nl/2010-01-29/assisen-hee-chan-schefer/

 

Categorieën:moord
%d bloggers liken dit: